Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Liste over modusvelgerfunksjoner

Du kan velge den ønskede opptaksmodusen ved å dreie på modusvelgeren.

  • Drei modusvelgeren mens du trykker på frigjøringsknapen for moduslås på midten av modusvelgeren.

Tilgjengelige funksjoner

(Auto-modus):
Setter deg i stand til å ta stillbilder av et hvilket som helst motiv med gode resultater, under alle forhold, ved å stille inn de verdiene produktet angir som passende.

P (Program Auto):
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning (f-tall)). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.

A (Blenderprioritet):
Setter deg i stand til å justere blenderåpningen og fotografere når du ønsker å gjøre bakgrunnen uklar e.l.

S (Lukkerprioritet):
Gir deg muligheten til å ta bilder av motiv i rask bevegelse, ved manuell justering av lukkerhastigheten.

M (Man. Eksponering):
Gir deg muligheten til å ta stillbilder med ønsket eksponering, ved å justere både lukkerhastighet og blenderverdi.

1/2/3 (Hent minne):
Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes eller numeriske innstillinger som er registrert på forhånd.

(Film):
Setter deg i stand til å endre innstillingen for filmopptak.

(Seriebilder AE):
Setter deg i stand til å utføre kontinuerlig opptak så lenge lukkerknappen er trykket helt ned. Kameraet tar bilder kontinuerlig med maksimalt 12 bilder i sekundet.

(Panoramafotografer.):
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved å sette sammen bildene.

SCN (Scenevalg):
Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.