Csatlakozás számítógéphez

  1. Helyezzen egy kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
  2. Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet.
  3. Ellenőrizze, hogy a (Beállítások) alatt az [USB csatlakozás] opció beállított értéke [Háttértároló] legyen.
  4. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez a micro USB-kábellel (mellékelt) (A).

    • Amikor első alkalommal csatlakoztatja a fényképezőgépet a számítógéphez, a számítógépen automatikusan elindulhat egy eljárás a fényképezőgép felismerésére. Várjon, amíg az eljárás véget ér.
    • Ha a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja a micro-USB kábellel, és az [USB töltés] beállítása [Be], a tápfeszültséget a számítógép biztosítja. (Alapértelmezett beállítás: [Be])

Megjegyzés

  • Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a fényképezőgép között. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be. Mielőtt a számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.