Fókuszpont forgatás

Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a fókuszkeret átugrását az egyik szélről a másikra, ha a fókuszkeret áthelyezésekor a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.]. Ez a funkció akkor hasznos, ha a fókuszkeretet gyorsan akarja áthelyezni az egyik szélről a másikra.

  1. MENU(Felvétel beállítások1)→[Fókuszpont forgatás] → kívánt beállítás.

    Ha [Forog] lett kiválasztva:

A menüelem részletei

Nem forog :
A kurzor nem mozdul, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélen túlhúzni.
Forog :
A kurzor a szemközti szélre ugrik, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélen túlhúzni.

Megjegyzés

  • A fókuszkeret akkor sem megy körbe átlósan, ha a [Fókuszpont forgatás] beállítása [Forog].