Vezetékes LAN beáll.

Itt a vezetékes LAN konfigurálható.

  1. MENU(Hálózat) → [Vezetékes LAN beáll.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

IP cím beállítás:
Beállíthatja, hogy a vezetékes LAN IP-címét automatikusan vagy kézzel kívánja-e konfigurálni.
Vez. LAN info. megj.:
Megjeleníti a készülék vezetékes LAN információit, például a MAC-címét vagy az IP-címét.


IP cím:
Ha kézzel akarja az IP-címet megadni, akkor írja be a rögzített címet.
Alhálózati maszk/Alapértelmezett átjáró/Elsődleg. DNS szerver/Másod. DNS szerver:
Ha az [IP cím beállítás] [Kézi] értékre van állítva, akkor adja meg az egyes címeket a hálózati környezetnek megfelelően.