Szemekre fókuszálás (Arc/Szem AF beállít.)

Az [Arc/Szem AF beállít.] funkcióval lehet meghatározni, hogy a fókuszálásban elsőbbséget kapjanak-e az arcok vagy szemek.


A [Szem AF] funkció kétféleképpen hajtható végre, és ezek részleteiben némi különbség mutatkozik. Érdemes a célhoz jobban illő módszert kiválasztani.

[Szem AF] az [Arc/Szem AF beállít.] menüponton keresztül [Szem AF] egyéni gombbal

A részleteket itt találja.

Témaérzékelés A fényképezőgép az arcok/szemek észlelésének elsőbbséget biztosít. A fényképezőgép kizárólag arcokat/szemeket érzékel.
Előkészületek Válassza a következőket: [Arc/Szem AF beállít.][Arc/szemelővál. AF][Be]. Rendelje hozzá a [Szem AF] parancsot a kívánt gombhoz az [Egyéni gomb] funkcióval.
A [Szem AF] funkció használata Nyomja le félig az exponáló gombot. Nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Szem AF] funkció lett rendelve.*
Műszaki adatok
 • Ha a fényképezőgép a kijelölt fókuszmezőn belül vagy annak környékén arcokat vagy szemeket érzékel, akkor a fókuszálásban elsőbbséget ad az arcoknak vagy a szemeknek.
 • Ha a fényképezőgép nem érzékel a kijelölt fókuszmezőn belül vagy annak környékén arcokat vagy szemeket, akkor egyéb érzékelhető témára fókuszál.
 • A [Fókuszmező] beállításától függetlenül a fényképezőgép kizárólag az arcokra vagy a szemekre fókuszál, legyenek azok bárhol a képen.
 • Ha a képen nem érzékelhető arc vagy szem, a fényképezőgép nem fókuszál automatikusan más témára.
Fókusz mód A [Fókusz mód] opcióval megadott beállítást követi A [Fókusz mód] opcióval megadott beállítást követi
Fókuszmező A [Fókuszmező] opcióval megadott beállítást követi A fókuszmező átmenetileg a teljes képre bővül, függetlenül a [Fókuszmező] beállításától.
Az [Arc/Szem AF beállít.] menüpont alatti alábbi funkciók működése
 • Alanyfelismerés
 • Jobb/Bal szem vál.
 • Arcfel. keret megjel.
 • Állatszemkeret megj.
Követi az adott menüelemmel megadott beállításokat Követi az adott menüelemmel megadott beállításokat

*Mindegy, hogy az[Arc/Szem AF beállít.] alatt az [Arc/szemelővál. AF] opció beállítása [Be] vagy [Ki], a [Szem AF] funkció egyéni gombbal használható, csak meg kell nyomnia azt az egyéni gombot, amelyhez a [Szem AF] funkció van rendelve.

Tipp

A fókusz megtartása mozgó arcon vagy szemen (Szem AF + Követés)


 1. MENU(Felvétel beállítások1) → [Arc/Szem AF beállít.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Arc/szemelővál. AF:
Beállíthatja, hogy aktív autofókusz esetén a készülék felismerje-e a fókuszmezőben az arcokat vagy a szemeket, és a szemekre fókuszáljon-e (Szem AF). ([Be]/[Ki]) (Megjegyzés: a fényképezőgép működése eltér, ha a [Szem AF] funkció végrehajtásához az egyéni gombot használja.)
Alanyfelismerés:
Kiválasztja a felismerendő objektumot.
[Ember]: Emberi arcok/szemek felismerése.
[Állat]: Állati szemek felismerése. A készülék az állatarcokat nem ismeri fel.
Jobb/Bal szem vál.:
Meghatározza a felismerni kívánt szemet, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Ember]. A [Jobb szem] vagy a [Bal szem] kiválasztása esetén a készülék csak a választott szemet ismeri fel. Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], a [Jobb/Bal szem vál.] nem használható.
[Automatikus]: A fényképezőgép automatikusan ismeri fel a szemeket.
[Jobb szem]: A készülék csak az alany jobb szemét ismeri fel (a fotós szemszögéből a bal oldali szemet).
[Bal szem]: A készülék csak az alany bal szemét ismeri fel (a fotós szemszögéből a jobb oldali szemet).
Arcfel. keret megjel.:
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az arcfelismerési keret emberi arc észlelése esetén. ([Be]/[Ki])
Állatszemkeret megj.:
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a szemfelismerési keret állati szem észlelése esetén. ([Be]/[Ki])


Arcfelismerési keret

Amikor a készülék arcot észlel, szürke arcfelismerési keret jelenik meg. Ha a készülék úgy értékeli, hogy engedélyezett az automatikus fókuszállítás, akkor az arcfelismerési keret fehér színűre vált.
Ha az [Arc Regisztráció] funkcióval beállította az arcok elsőbbségi sorrendjét, a készülék automatikusan kiválasztja a legnagyobb elsőbbséget élvező arcot, és az azt jelölő arcfelismerési keret fehér színűre vált. A regisztrált arcokat jelölő többi arcfelismerési keret lilás vörösre vált.


Szemfelismerési keret

Fehér szemfelismerési keret jelenik meg szem érzékelése esetén, és a beállítások függvényében a fényképezőgép megállapítja, hogy lehetséges-e az automatikus fókuszálás.
A szemfelismerési keret a következőképpen jelenik meg, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat].


[Szem AF] egyéni gombbal

A Szem AF funkciót úgy is használhatja, hogy a [Szem AF] funkciót egyéni gombhoz rendeli. A fényképezőgép az adott gomb lenyomva tartása közben a szemekre fókuszál. Ez akkor hasznos, ha átmenetileg a teljes képre akarja alkalmazni a Szem AF funkciót, függetlenül a [Fókuszmező] beállításától. A fényképezőgép nem fókuszál automatikusan, ha nem érzékel arcot vagy szemet.
(Megjegyzés: amikor az exponáló gomb félig lenyomva tartásával próbál szemekre fókuszálni, a fényképezőgép csak a [Fókuszmező] opcióval kijelölt fókuszmezőn belül vagy annak környékén érzékel arcokat vagy szemeket. Ha a fényképezőgép nem érzékel arcot vagy szemet, akkor normál automatikus fókuszálást végez.)

 1. MENU → (Felvétel beállítások2) → [Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [Szem AF] funkciót a gombhoz.
 2. MENU → (Felvétel beállítások1) → [Arc/Szem AF beállít.][Alanyfelismerés]→ kívánt beállítás.
 3. Irányítsa a fényképezőgépet a személy vagy állat arcára, és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Szem AF] funkciót rendelte.
 4. A gomb lenyomva tartása közben nyomja meg az exponáló gombot.


[Jobb/Bal szem vált.] egyéni gombbal

Ha a [Jobb/Bal szem vál.] opció beállítása [Jobb szem] vagy [Bal szem], a [Jobb/Bal szem vált.] funkcióhoz rendelt gombbal váltani tud a felismerni kívánt szemek között.

Ha a [Jobb/Bal szem vál.] opció beállítása [Automatikus], átmenetileg váltani tudja a felismerni kívánt szemet a [Jobb/Bal szem vált.] funkcióhoz rendelt egyéni gombbal.

Az ideiglenes bal/jobb választás érvényét veszti többek között az alábbi műveletek elvégzése esetén. A fényképezőgép visszatér az automatikus szemfelismeréshez.

 • Az exponáló gomb félig történő lenyomásának befejezése.
 • Az [AF be] vagy a [Szem AF] funkcióhoz rendelt egyéni gomb megnyomásának befejezése.
 • Az Fn gomb vagy a MENU gomb megnyomása.


Tipp

 • Ha a [Jobb/Bal szem vál.] opció beállítása nem [Automatikus], vagy a [Jobb/Bal szem vált.] funkciót egyéni gombbal aktiválja, megjelenik a szemfelismerési keret.
 • Ha azt akarja, hogy az arc vagy a szemek befókuszálása után idővel eltűnjön az arc- vagy szemfelismerési keret, állítsa az [AF m. autom. eltünt.] opciót [Be] értékre.
 • Állati szemek felismeréséhez komponálja meg a képet úgy, hogy az állat orra és mindkét szeme a látószögbe essen. A készülék könnyebben felismeri az állatarcokat, ha már rájuk fókuszál.

Megjegyzés

 • Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Ember], az állati szemeket nem érzékeli a készülék. Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], az emberi arcokat nem érzékeli a készülék.
 • Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], az alábbi funkciók nem választhatók.
  • Arc.vál. t. fény. mód.
  • Regiszt. arcok első.
 • Előfordulhat, hogy a [Szem AF] funkció nem működik jól az alábbi helyzetekben:
  • Ha a személy napszemüveget visel.
  • Ha haj takarja a szemet.
  • Ha kevés a fény, vagy ellenfény van.
  • Ha csukva vannak a szemek.
  • Ha a személy árnyékban van.
  • Ha a személy nincsen fókuszban.
  • Ha a személy túl sokat mozog.
 • Ha a személy túl sokat mozog, akkor előfordulhat, hogy a felismerési keret nem jól jelenik meg a szemeken.
 • A körülményektől függően előfordulhat, hogy a szemeket nem lehet befókuszálni. Ilyen esetben a fényképezőgép arcokat keres, és azokra fókuszál. A fényképezőgép nem tud szemekre fókuszálni, ha nem ismert fel emberi arcot.
 • A körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem észlel arcokat, vagy véletlenül arcként észlel egyéb témákat.
 • A Szem AF funkció nem választható, ha az üzemmódtárcsa beállítása (Mozgókép) vagy , illetve mozgóképfelvétel esetén.
 • A szemfelismerési keret nem jelenik meg, ha a Szem AF funkció nem választható.
 • Az alábbi funkciók használatakor nem érhető el az arc-/szemfelismerés funkció:
  • Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók.
  • [Kép effektus] az [Poszterizáció] alatt.
  • Fókusznagyító
  • Mozgóképfelvétel, ha a [Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p]
  • Ha a [Képsebesség] beállítása [120fps]/[100fps] lassított/gyorsított felvétel közben.
 • A fényképezőgép legfeljebb 8 arcot képes észlelni a témán.
 • A fókuszban lévő arcokon megjelenik egy zöld keret akkor is, ha az [Arcfel. keret megjel.] beállítása [Ki].
 • Ha a felvételi mód beállítása [Intelligens autom.], az [Arc/szemelővál. AF] opció rögzített értéke [Be].
 • A készülék akkor sem érzékel bizonyos állati szemeket, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat].
 • A fókuszban lévő szemeken megjelenik egy zöld keret akkor is, ha az [Állatszemkeret megj.] beállítása [Ki].