USB töltés

Beállíthatja, hogy kapjon-e tápfeszültséget a készülék a micro USB-kábelen keresztül, amikor számítógéphez vagy USB-eszközhöz van csatlakoztatva.

  1. MENU (Beállítások) → [USB töltés] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:
A készülék tápfeszültséget kap a micro USB-kábelen keresztül, amikor pl. számítógéphez van csatlakoztatva.
Ki:
A készülék nem kap tápfeszültséget micro USB-kábelen keresztül, amikor pl. számítógéphez van csatlakoztatva. Ha a mellékelt AC adaptert használja, a készülék tápellátása [Ki] beállítás esetén is biztosítva lesz.


Elérhető műveletek, ha a készülék USB-kábelen keresztül kap tápfeszültséget

Az alábbi táblázatban látható, hogy mely műveletek érhetők el, és melyek nem, ha a készülék USB-kábelen keresztül kap tápfeszültséget.
Ahol pipa van, az a művelet elérhető, ahol a „―” jel látható, az a művelet nem érhető el.

Művelet Elérhető / nem érhető el
Képek felvétele
Képek megtekintése
Wi-Fi/NFC/Bluetooth csatlakozás
Akkumulátoregység töltése
A fényképezőgép bekapcsolása behelyezett akkumulátoregység nélkül

Megjegyzés

  • Ha USB-kábelen keresztül akarja táplálni a készüléket, helyezze be az akkumulátoregységet.