Aktivace funkce C1 fotoaparátu

Stisknutím tlačítka C1 na této jednotce můžete zaktivovat funkci přiřazenou k tlačítku C1 fotoaparátu.

Podrobnosti o tlačítku C1 fotoaparátu viz návod k použití, který byl dodán s fotoaparátem.