Potvrzení nastavení na fotoaparátu

Na fotoaparátu vyberte položky MENU → (síť) → ([Přenést/Vzdál.] →) [Dálk. ovl. Bluetooth] a ověřte, že je vybrána hodnota [Zapnuto].

Poznámka

  • Když je položka [Dálk. ovl. Bluetooth] nastavena na hodnotu [Zapnuto], nelze používat funkci k propojení údajů o poloze se smartphonem.

  • Když je položka [Dálk. ovl. Bluetooth] nastavena na hodnotu [Zapnuto], nelze používat infračervené dálkové ovládání.

  • Když je položka [Dálk. ovl. Bluetooth] nastavena na hodnotu [Zapnuto], fotoaparát se nepřepne do úsporného režimu. Když jste hotovi s použitím dálkového ovládání Bluetooth, změňte nastavení na hodnotu [Vypnuto].