Činnosti indikátoru

Indikátor na této jednotce svítí či bliká v souladu s obsluhou dálkového ovládání této jednotky nebo s provozem či stavu fotoaparátu, jak je popsáno níže:

Svítí
  • když je fotoaparát zaostřen pomocí funkce automatického zaostření

  • když pořídíte fotografii nebo zahájíte nahrávání stisknutím tlačítka PHOTO

  • když probíhá filmování

  • když je párování úspěšné

  • když fotoaparát obdrží signály zoomu z této jednotky

Bliká
  • když probíhá párování

  • když probíhá funkce samospouště

Bliká rychle
  • když fotoaparát nepřijme signály dálkového ovládání z této jednotky

  • když je párování neúspěšné

  • když při malé zbývající kapacitě baterie přepnete přepínač LOCK z polohy „LOCK“ do jiné polohy než „LOCK“