Nasazení fotoaparátu

Upněte fotoaparát do této jednotky.

Před upnutím do této jednotky vložte do fotoaparátu modul akumulátoru a paměťovou kartu.

  1. Do otvoru pro stativový šroub ve spodní části fotoaparátu () vložte upínací šroub fotoaparátu na této jednotce a pak upněte fotoaparát otáčením upínacího kolečka fotoaparátu ().

Poznámka

  • Zajistěte, abyste neupustili fotoaparát ani tuto jednotku.

  • Když jste s použitím této jednotky hotovi, sejměte ji z fotoaparátu a uložte do dodaného pouzdra. Před sejmutím jednotky z fotoaparátu otočte přepínač LOCK do polohy „LOCK“.