Poznámky k použití

 • Překročí-li hmotnost nasazeného fotoaparátu limit této jednotky pro max. hmotnost (celkovou hmotnost nasazeného fotoaparátu a příslušenství), může se jednotka převrhnout a způsobit poškození.

 • Zajistěte řádné nasazení fotoaparátu na tuto jednotku. Když jednotku držíte pro obsluhu fotoaparátu, ten také řádně uchopte.

  Jinak by mohlo dojít k pádu fotoaparátu nebo jednotky a následnému úrazu či zranění.

 • Neprovádějte rychlé pohyby touto jednotkou, je-li na ní nasazen fotoaparát.

 • V závislosti na fotoaparátu nasazeném na této jednotce může displej fotoaparátu narazit do hlavy rukojeti a zastavit se, když displej otvíráte. V takovém případě nezkoušejte displej otevřít dál silou.

 • Před nastavením úhlu náklonu rukojeti nebo čelního směru fotoaparátu nasazeného na této jednotce ověřte, že držíte fotoaparát či jeho objektiv rukou.

 • Při otvírání/zavírání nožek této jednotky nebo při nastavování úhlu rukojeti mějte prst(y) mimo dosah, aby nedošlo ke skřípnutí.

 • Při použití jednotky jako stativu plně roztáhněte její nožky a položte tuto jednotku na vodorovný povrch. V závislosti na úhlu náklonu hlavy rukojeti nebo nasazeného fotoaparátu se může jednotka viklat či ztratit rovnováhu. Nepoužívejte jednotku v případě, že se viklá.

 • Když nasadíte příslušenství na fotoaparát, který pak nasadíte na tuto jednotku, musíte ověřit, je-li jednotka stále řádně vyvážená.

  V závislosti na nasazeném příslušenství se fotoaparát nemusí hodit pro použití s jednotkou.

 • Aby nedošlo k převrhnutí jednotky, nepoužívejte ji na místě se silným větrem či vibracemi.

 • Při použití této jednotky v letadle či nemocnici postupujte podle pokynů pracovníků letecké společnosti nebo nemocnice, aby nedošlo k rušení přístrojů či zdravotnických zařízení kvůli rádiovým vlnám vyzařovaným touto jednotkou.

Jednotku nepoužívejte/neskladujte na následujících místech

Skladování na přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepelného zdroje

Jednotka se může jinak zbarvit či zdeformovat a tím dojít k poruše.

Poznámky k baterii

 • Před likvidací baterie zajistěte její úplné vybití. Před likvidací baterie izolujte její kontakty pomocí lepicí pásky.

  Pokud z baterie unikl elektrolyt, před vložením nové baterie řádně vytřete bateriovou komoru.

  Dojde-li ke kontaktu oděvu či těla s elektrolytem baterie, důkladně jej opláchněte vodou.

 • I nová baterie může mít kratší životnost v závislosti na době od data její výroby.