Ochranné známky

  • Loga a slovní značka Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Group Corporation je v rámci licence.