Nastavení úhlu náklonu

Nastavte úhel náklonu rukojeti nebo čelní směr fotoaparátu nasazeného na této jednotce.

Nastavení úhlu náklonu rukojeti

Stisknutím tlačítka seřízení úhlu lze změnit úhel náklonu rukojeti o 10 stupňů.

 1. Stiskněte a podržte tlačítko seřízení úhlu (), které uvolněte, když se rukojeť nastaví na potřebný úhel ().

  Před stisknutím tlačítka seřízení úhlu ověřte, že držíte fotoaparát rukou pro případ, že se nakloní najednou.

  Neměňte úhel rukojeti silou, aniž byste stiskli tlačítko seřízení úhlu.

 2. Ověřte, že se tlačítko seřízení úhlu zvedne zpět do své polohy: to indikuje, že je rukojeť zajištěna v požadovaném úhlu.

Nastavení citlivosti na změnu úhlu rukojeti

Otočte seřizovací kolečko ().

Tip

 • Je-li fotoaparát nasazený na této jednotce těžký, může dojít k náklonu najednou během nastavení úhlu náklonu rukojeti stisknutím tlačítka seřízení úhlu. Aby k tomu nedošlo, doporučujeme utáhnout seřizovací kolečko (jeho otáčením doprava).

  Je-li fotoaparát naopak lehký, je nastavení úhlu náklonu rukojeti snadnější při povoleném seřizovacím kolečku.

 • Seřizovací kolečko neutahujte nadměrně.

 • Dojde-li nadměrnému utažení seřizovacího kolečka, lze k jeho povolení použít minci či podobný nástroj.

Změna čelního směru fotoaparátu

Fotoaparátem lze otáčet () stisknutím tlačítka otočení (). Každým stisknutí tlačítka se fotoaparát otočí o 90 stupňů.

Poznámka

 • Ověřte, že se tlačítko seřízení úhlu zvedlo zpět do své polohy. V opačném případě není rukojeť zajištěna. Držte fotoaparát a měňte úhel pohybem rukojeti, dokud se tlačítko seřízení úhlu nezvedne zpět do své polohy.

 • Funkce dálkového ovládání této jednotky nemusí pracovat v závislosti na úhlu náklonu rukojeti. V takovém případě přenastavte úhel náklonu rukojeti.