Identifikace součástí

 1. Upínací šroub fotoaparátu

 2. Tlačítko otočení

  Otočí nasazený fotoaparát. Podrobnosti viz část „Nastavení úhlu náklonu“.

 3. Tlačítko seřízení úhlu

  Nastaví úhel rukojeti. Podrobnosti viz část „Nastavení úhlu náklonu“.

 4. Tlačítko PHOTO

 5. Indikátor

 6. Tlačítko MOVIE

 7. Přepínač LOCK

  Deaktivuje funkci dálkového ovládání, aby nedošlo k nechtěné obsluze fotoaparátu.

 8. Tlačítko zoomu

 9. Tlačítko C1

  Zaktivuje funkci přiřazenou k tlačítku C1 na fotoaparátu. Podrobnosti o nastavení fotoaparátu viz návod k použití, který byl dodán s fotoaparátem.

 10. Seřizovací kolečko

  Nastaví citlivost na změnu úhlu rukojeti.

 11. Upínací kolečko fotoaparátu

 12. Krytka bateriové komory

O vestavěné anténě Bluetooth®

Tato jednotka je vybavena vestavěnou anténou Bluetooth v části znázorněné na následujícím obrázku. Při použití této jednotky ji držte tak, aby tuto část nezakrývala ruka. Jinak může dojít k nezdaru připojení Bluetooth.