Funkce dálkového ovládání této jednotky nefunguje.

  • Funkce dálkového ovládání je deaktivována. Otočte přepínač LOCK na této jednotce mimo polohu „LOCK“.

  • Mohlo dojít ke ztrátě spárování s fotoaparátem. Znovu spárujte tuto jednotku s fotoaparátem.

  • Ověřte nastavení na fotoaparátu. Položka [Dálk. ovl. Bluetooth] může být nastavena na hodnotu [Vypnuto].

  • V této jednotce je vybitá baterie. Vyměňte baterii za novou.