Co když funkce dálkového ovládání této jednotky nefunguje?

Kontrola nastavení Bluetooth na fotoaparátu

  • [Funkce Bluetooth] může být nastavena na [Vypnuto] na fotoaparátu.

    Na fotoaparátu vyberte položky MENU → (síť) → [Nastavení Bluetooth] nebo [Bluetooth] → [Funkce Bluetooth] a ověřte, že je vybrána hodnota [Zapnuto].

  • [Dálk. ovl. Bluetooth] může být nastaveno na [Vypnuto] na fotoaparátu.

    Na fotoaparátu vyberte položky MENU → (síť) → ([Přenést/Vzdál.] →) [Dálk. ovl. Bluetooth] a ověřte, že je vybrána hodnota [Zapnuto].

Kontrola nastavení na této jednotce

  • Funkce dálkového ovládání je deaktivována. Otočte přepínač LOCK na této jednotce mimo polohu „LOCK“.

  • Mohlo dojít ke ztrátě spárování s fotoaparátem. Znovu spárujte tuto jednotku s fotoaparátem.

  • V této jednotce je vybitá baterie. Vyměňte baterii za novou.