Filmování

Pro filmování obsluhujte tuto jednotku, která je připojena k fotoaparátu prostřednictvím Bluetooth.

  1. Stiskněte tlačítko MOVIE ().

    Filmování se spustí. Pro ukončení filmování stiskněte znovu tlačítko MOVIE.

    Při spuštění filmování se rozsvítí indikátor na této jednotce. Při ukončení filmování tento indikátor zhasne.