Asocierea și conectarea cu alte dispozitive Bluetooth

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

 • Dispozitivul Bluetooth este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
 • Setul de căști este suficient încărcat.
 • Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului Bluetooth sunt la îndemână.
 1. Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

  Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

  Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul aproximativ 7 secunde.

  Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

 2. Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul Bluetooth pentru a detecta setul de căști.

  [WH-XB700] va fi afișat în lista cu dispozitivele detectate de pe ecranul dispozitivului Bluetooth.

  Dacă nu se afișează, repetați de la pasul 1.

 3. Selectați [WH-XB700] afișat de pe ecranul dispozitivului Bluetooth pentru asociere.

  Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

  *Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

 4. Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

  Anumite dispozitive se conectează automat cu setul de căști atunci când asocierea este finalizată. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Sugestie

Notă

 • La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
 • Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
 • După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  • Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  • La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
   Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  • Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
  • Când setul de căști este inițializat.
   Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
 • Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.