Conectarea cu un dispozitiv Bluetooth asociat

 1. Porniți setul de căști.

  Apăsați continuu butonul aproximativ 2 secunde.

  Asigurați-vă că indicatorul (albastru) continuă să lumineze intermitent după ce ridicați degetul de pe buton. Veți auzi ghidarea vocală „Power on” (Pornire).

  După pornirea setului de căști, dacă acesta s-a conectat automat la cel mai recent dispozitiv conectat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

  Verificați starea conexiunii pe dispozitivul Bluetooth. Dacă nu este realizată conexiunea, continuați la pasul 2.

 2. Efectuați conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.

  Consultați operațiunile din instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth. La conectare, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

Sugestie

 • Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul Bluetooth.

Notă

 • La conectare, se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
 • Dacă ultimul dispozitiv Bluetooth conectat este apropiat de setul de căști, este posibil ca setul de căști să se conecteze automat la dispozitiv prin simpla pornire a setului de căști. În acest caz, dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitivul sau opriți alimentarea.
 • Dacă nu puteți conecta dispozitivul Bluetooth la setul de căști, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști de pe dispozitivul Bluetooth și efectuați asocierea din nou. În ceea ce privește operațiile efectuate pe dispozitivul Bluetooth, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.