Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 10)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de a începe operațiunea de asociere, asigurați-vă că:

 • Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
 • Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
 • Setul de căști este suficient încărcat.
 • Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
 • În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
 1. Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

  Porniți setul de căști; când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima oară după ce l-ați cumpărat sau după ce ați inițializat setul de căști (setul de căști nu are informații de asociere). Setul de căști intră automat în modul de asociere.

  Când asociați un al doilea sau al treilea dispozitiv etc. (setul de căști deține informații de asociere pentru alte dispozitive), apăsați continuu butonul aproximativ 7 secunde.

  Asigurați-vă că indicatorul (albastru) se aprinde intermitent în mod repetat de 2 ori la rând. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth).

 2. Scoateți computerul din starea de repaus.
 3. Înregistrați setul de căști utilizând computerul.
  1. Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Settings].
  2. Faceți clic pe [Devices].

  3. Faceți clic pe tabul [Bluetooth] și apoi pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția Bluetooth și apoi selectați [WH-XB700].

  4. Faceți clic pe [Pair].

  Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

  Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate. Veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat).

  Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „Conectarea cu un computer asociat (Windows 10)”.

  Dacă [WH-XB700] nu apare pe afișaj, încercați din nou de la pasul 3.

  *Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN” sau „parolă”.

Sugestie

Notă

 • La înregistrarea unui dispozitiv (asociere), se afișează [WH-XB700], [LE_WH-XB700] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WH-XB700], selectați [WH-XB700]; când este afișat [LE_WH-XB700], selectați [LE_WH-XB700].
 • Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat și setul de căști se oprește. În acest caz, porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
 • După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  • Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  • La conectarea unui al 9-lea dispozitiv
   Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  • Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
  • Când setul de căști este inițializat
   Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
 • Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.