Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

 • Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • Інструкція з експлуатації смартфону з Android перед вами.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку (живлення) протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся, що індикатор (синій) постійно блимає по 2 рази. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).

 2. Розблокуйте екран смартфону з ОС Android, якщо його заблоковано.
 3. Знайдіть гарнітуру на смартфоні з ОС Android.
  1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

  2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

 4. Торкніться [WI-SP510].

  Якщо з’явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

  Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

  Якщо їх не буде з’єднано, зверніться до розділу «Підключення до сполученого смартфону з ОС Android ».

  Якщо на екрані смартфону з ОС Android не відображається [WI-SP510], повторіть дії, починаючи із кроку 3.

  *Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому разі повторіть дії знову із кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.
   Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  • Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  • У разі ініціалізації гарнітури.
   Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.