Сполучення з iPhone і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

 • iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • У вас є інструкції з експлуатації iPhone.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку (живлення) протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся, що індикатор (синій) постійно блимає по 2 рази. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).

 2. Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.
 3. Знайдіть гарнітуру на iPhone.
  1. Виберіть [Settings].
  2. Торкніться [Bluetooth].

  3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

 4. Торкніться [WI-SP510].

  Якщо з’явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

  Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

  Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «Підключення до сполученого iPhone ».

  Якщо на екрані iPhone не відображається [WI-SP510], повторіть дії, починаючи із кроку 3.

  *Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому разі повторіть дії знову із кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.
   Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  • Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  • У разі ініціалізації гарнітури.
   Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.