Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.


Вимкніть гарнітуру, коли кабель із роз’ємом USB Type-C від’єднано, а потім одночасно натисніть і утримуйте кнопки (живлення) і протягом принаймні 7 секунд.

Індикатор (синій) блимне 4 рази ( ), після чого гарнітуру буде ініціалізовано. Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.


Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.