Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

 • Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.
 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. У цьому разі перейдіть до кроку 2.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку (живлення) протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся, що індикатор (синій) постійно блимає по 2 рази. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).

 2. Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

  На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [WI-SP510].

  Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку 1.

 3. Виберіть [WI-SP510] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

  Якщо з’явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

  *Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

 4. Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

  Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури, щойно завершиться сполучення. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому разі повторіть дії знову із кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм.
   Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  • Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  • У разі ініціалізації гарнітури.
   Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.