Włączanie dłonią samowyzwalacza do autoportretów

Funkcja Zdjęcie z detekcją dłoni pozwala automatycznie uruchamiać samowyzwalacz i rejestrować zdjęcie w momencie wykrycia ręki przez aparat. Funkcja Zdjęcie z detekcją dłoni jest dostępna tylko w przypadku korzystania z aparatu z przodu.
  1. Podczas używania aparatu stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby włączyć aparat z przodu.
  2. Stuknij (Ikona ustawień).
  3. Stuknij [Autorejestrowanie] > [Zdjęcie z detekcją dłoni].
  4. Zamknij menu ustawień.
    Ustawienie zostanie zapisane.
  5. Obróć dłoń ku aparatowi z palcami skierowanymi do góry.
    Kiedy aparat wykryje dłoń, uruchomi się samowyzwalacz i zostanie zrobiony autoportret.