Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 11

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 11, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 11.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 11. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 11.

Nagrywanie ekranu urządzenia

 1. Przeciągnij dwukrotnie pasek stanu w dół i stuknij (Ikona nagrywania ekranu) w panelu Szybkie ustawienia.

  Jeżeli nie możesz znaleźć (Ikona nagrywania ekranu), przewiń panel Szybkie ustawienia w lewo.

  Jeżeli nie możesz znaleźć ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij (Ikona edycji), po czym przeciągnij i upuść (Ikona nagrywania ekranu) w górnej części ekranu.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.

  Aby zatrzymać nagrywanie, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie Nagrywarki ekranu.

Boczny sensor - nowe funkcje

Możesz łatwiej zmieniać pozycję paska Boczny sensor i nawet umieścić go w dowolnie wybranym miejscu na ekranie.

 • Aby przesunąć pasek Boczny sensor w górę i w dół, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij.

 • Aby ustawić pozycję dotykową w dowolnym miejscu na ekranie, dotknij paska Boczny sensor i przytrzymaj go, po czym przeciągnij go w stronę środkowej części ekranu. Kształt paska Boczny sensor zmienia się w okrąg.

  Stuknij dwukrotnie ten okrąg, aby otworzyć menu Boczny sensor.

  Przeciągnij okrąg do krawędzi ekranu, aby ponownie zamienić okrąg na pasek Boczny sensor.

Obraz przeciągania paska Boczny sensor w stronę środka ekranu.

Ustawienia karty SIM

Struktury menu w przypadku ustawień karty SIM i ustawień sieci komórkowej uległy zmianie.

Ekran ustawień karty SIM

 • W przypadku korzystania z jednej karty SIM:

  Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa], aby ustawić kartę SIM.

  Obraz ekranu ustawiania karty SIM w przypadku jednej karty SIM.

 • W przypadku korzystania z dwóch kart SIM:

  Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet], po czym stuknij nazwę karty SIM, której funkcje chcesz skonfigurować.

  Obraz ekranu ustawiania karty SIM w przypadku dwóch kart SIM.

  Wskazówka

  • Jeżeli jedna karta SIM została ustawiona do połączeń, a druga karta SIM do przesyłania danych, dostęp do Internetu może być niemożliwy w trakcie prowadzenia rozmowy przez telefon. W takim przypadku należy włączyć przełącznik [Transmisja danych podczas rozmów] karty SIM do nawiązywania połączeń. Można teraz przesyłać dane, nawet podczas nawiązanego połączenia.

Ustawianie funkcji Dostępność dwóch kart SIM (tylko w przypadku korzystania z dwóch kart SIM)

Uruchom apkę Telefon, a następnie stuknij (Ikona Więcej) > [Ustawienia] > [Konta telefoniczne] > [Dostępność dwóch kart SIM].