Zdjęcia pod mocne światło (HDR)

Zdjęcia robione pod mocne światło (HDR) są automatycznie dostosowywane. W przypadku zdjęć robionych pod mocne światło regulację można również przeprowadzić ręcznie w trybie Ręcznie.
  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij [Tryb] > (Ikona trybu ręcznego).
  2. Stuknij (Ikona HDR) i wybierz [Włącz].
  3. Stuknij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.