Diagnostyka aparatu

Jeżeli aparat nie działa właściwie, można uruchomić test diagnostyczny, aby ustalić, czy problem dotyczy aparatu głównego, aparatu z przodu, czy lampy błyskowej.

Aby przeprowadzić test diagnostyczny aparatu, należy upewnić się, że jest on podłączony do Internetu.

  1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
  2. Stuknij (Ikona wprowadzenia do funkcji) > [Pomoc] > [Uruchom aplikację Pomoc].
  3. Stuknij [Testy Xperia], wybierz kategorię, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.