Wykonywanie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

W niniejszej części opisano podstawową obsługę aparatu.


Wskazówka

 • Zadbaj o czystość obiektywu. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia.
 • Aby uniknąć rozmycia zdjęć lub gdy potrzeba więcej czasu na przygotowanie, można skorzystać z samowyzwalacza.
 • Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.

Uwaga

 • Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

 1. Uruchom aparat.
  • Muśnij (Ikona aparatu) na ekranie blokady.
  • Stuknij (Ikona aparatu) na ekranie aplikacji.
  • Dwukrotnie naciśnij klawisz zasilania. Stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Działanie klawisza zasilania] > [Uruchom aparat], aby włączyć tę funkcję.
 2. Muśnij palcem ekran, aby wybrać tryb zdjęć lub tryb wideo.
 3. Stuknij przycisk migawki.

Przycisk migawki

Sposób używania przycisku migawki zależy od trybu robienia zdjęć i włączonych funkcji.

 • (Przycisk przechwytywania): Robienie zdjęcia

 • (Przycisk Start): Nagrywanie wideo/wznawianie nagrywania

 • (Przycisk pauzy): Wstrzymywanie nagrania wideo

 • (Przycisk Stop): Zatrzymywanie nagrywania wideo

 • (Ikona włączenia samowyzwalacza): Włączono Samowyzwalacz

 • (Ikona włączenia przechwytywania dotykowego): Włączono Rejestrowanie dotykiem

 • (Ikona włączenia przechwytywania dotykowego oraz samowyzwalacza): Włączono Rejestrowanie dotykiem i Samowyzwalacz