Podstawowe funkcje aparatu

Podstawowe funkcje aparatu, które pomagają robić zdjęcia lub nagrywać wideo.

Zmiana współczynnika proporcji

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona proporcji obrazu).
 2. Wybierz ustawienie.

Zmiana ustawień aparatu

 1. Podczas korzystania z aparatu stuknij (Ikona ustawień).
 2. Muśnij listę, aby wyświetlić dostępne ustawienia, i wybierz odpowiednie ustawienie.

  Obraz ustawień aparatu


Uwaga

 • Dostępne ustawienia zależą od wybranego trybu robienia zdjęć.

Wskazówka

 • Stuknij (Ikona wprowadzenia do funkcji) , aby sprawdzić informacje na temat różnych funkcji.

Przełączanie pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu

 1. Podczas używania aparatu stuknij (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć pomiędzy aparatem głównym i aparatem z przodu.


Wskazówka

 • Można także przełączać aparaty, muskając palcem w dół ekran aparatu (w orientacji pionowej) lub muskając palcem w prawo ekran aparatu (w orientacji poziomej).

Korzystanie z zoomu

 1. Podczas korzystania z głównego aparatu wykonaj jedną z poniższych czynności.
  • Ściśnięcie lub rozsunięcie palców na ekranie aparatu.
  • Użycie klawisza głośności.
  • Stuknij kilkakrotnie (Przycisk przełączania kąta), aby wybrać [x1] (szerokokątny), [x2] (teleobiektyw) lub [x0.6] (bardzo szeroki kąt).
  • Przeciągnij (Przycisk przełączania kąta) w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę lub w dół (w orientacji poziomej).

Uwaga

 • Funkcja zmiany zoomu jest dostępna tylko w przypadku aparatu głównego.
 • Po wybraniu trybu Ręcznie nie jest dostępne przełączanie kątów za pomocą funkcji (Przycisk przełączania kąta).

Wskazówka

 • Trzykrotny lub większy zoom może pogorszyć jakość obrazu.