Inteligentne oczyszczanie

Inteligentne oczyszczanie zwiększa wydajność urządzenia dzięki automatycznej optymalizacji pamięci opartej na stopniu wykorzystania aplikacji.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Xperia Assist].
  2. Stuknij [Inteligentne oczyszczanie], a następnie stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.