Ochrona baterii

Funkcja Ochrona baterii zwiększa żywotność baterii. Ta funkcja wykrywa wzorce ładowania urządzenia i szacuje godziny rozpoczęcia oraz zakończenia regularnych okresów ładowania. Szybkość ładowania jest kontrolowana tak, aby bateria osiągnęła 100% bezpośrednio przed odłączeniem ładowarki. Można także ręcznie ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia cyklu ładowania.

Uwaga

  • Ochrona baterii nie kontroluje szybkości ładowania, dopóki nie wykryje regularnego cyklu ładowania trwającego co najmniej 4 godziny w okresie siedmiu dni.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Ochrona baterii].
  2. Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona baterii.
    Domyślnie zaznaczona jest opcja [Auto].
    Aby ręcznie nastawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia cyklu ładowania, stuknij [Niestandardowa], po czym ustaw godzinę rozpoczęcia i zakończenia.

Wskazówka

  • Funkcja Ochrona baterii zapisuje wyuczone wzorce regularnego cyklu ładowania baterii. Nawet jeżeli funkcja ta zostanie wyłączona, po ponownym włączeniu przystosowuje się do wyuczonych wzorców.