Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora

Funkcja Kopia lustrzana ekranu służy do wyświetlania zawartości ekranu urządzenia na ekranie telewizora lub na innym dużym wyświetlaczu bez konieczności podłączania przewodów. Technologia Wi-Fi Direct pozwala nawiązać bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z posiadanego urządzenia przez głośniki telewizora.
 1. Telewizor: Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
 2. Posiadane urządzenie: Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
 3. Stuknij [ROZPOCZNIJ].
 4. Stuknij [OK] i wybierz urządzenie.

Jak zatrzymać funkcję kopii lustrzanej ekranu pomiędzy urządzeniami

 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
 2. Stuknij [Rozłącz], po czym stuknij [OK].


Uwaga

 • Tej funkcji można używać w przypadku telewizorów obsługujących funkcję kopii lustrzanej ekranu.
 • Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.
 • Podczas korzystania z funkcji Kopia lustrzana ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeżeli wystąpią zakłócenia z innych sieci Wi-Fi.

Wskazówka

 • Kopię lustrzaną ekranu można także zatrzymać, stukając powiadomienie na pasku stanu urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij [Rozłącz], a następnie stuknij [OK].
 • Stuknij (Ikona Więcej), aby uzyskać więcej opcji.