Data i godzina

Możesz zmienić datę i godzinę w urządzeniu.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Data i godzina].
    Opcję tę można znaleźć w sekcji [Zaawansowane].
  2. Aby ręcznie ustawić datę lub godzinę, stuknij przełącznik [Automatyczna data i czas] w celu wyłączenia funkcji.
    Aby ręcznie ustawić strefę czasową, stuknij przełącznik [Użyj strefy czasowej podanej przez sieć] w celu wyłączenia funkcji.
  3. Stuknij odpowiednią opcję, aby edytować lub zmienić wartości.