Вимкнення живлення

  1. Натисніть кнопку (живлення).

    Індикатор (живлення) та індикатор (BLUETOOTH) згаснуть.