Skriv ut

Veiledningsstruktur

Veiledningen er strukturert som følger.

Komme i gang

Nyttige funksjoner

Se på TV

Ta opp TV-programmer

Bruke TV-apparatet med andre enheter

Koble til et nettverk

Innstillinger

Feilsøking

Stikkordregister/annet