Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zoznam funkcií otočného prepínača režimov

Môžete zvoliť požadovaný režim snímania otočením otočného otočného prepínača režimov.

Dostupné funkcie

(Auto Mode):
Umožňuje snímanie statických záberov akéhokoľvek objektu za akýchkoľvek podmienok s dobrými výsledkami nastavením hodnôt určených týmto výrobkom ako vhodné.

(Program Auto):
Umožňuje snímať s expozíciou nastavenou automaticky (rýchlosť uzávierky aj hodnota clony (hodnota F)). Rôzne nastavenia je možné zvoliť aj pomocou ponuky.

(Aperture Priority):
Umožňuje nastaviť clonu a snímať, keď chcete rozmazať pozadie, atď.

(Shutter Priority):
Umožňuje snímať rýchlo sa pohybujúce objekty, atď., a to s manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky.

(Manual Exposure):
Umožňuje snímať statické zábery s požadovanou expozíciou nastavením expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony (clonového čísla)).

MR (Memory recall):
Umožňuje nasnímať záber po vyvolaní vopred zaregistrovaných často používaných režimov alebo číselných nastavení.

(Movie):
Umožňuje zmeniť nastavenie snímania videozáznamu.

(High Frame Rate):
Umožňuje snímanie spomalených videozáznamov. Zvoľte snímkovú frekvenciu vyššiu, než je snímková frekvencia prehrávania, aby sa nasnímali plynulé spomalené videozáznamy.

(Sweep Panorama):
Umožňuje nasnímať panoramatický záber pomocou zloženia záberov.

SCN (Scene Selection):
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami podľa snímanej scény.