Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Seznam funkcí voliče režimů

Otočením voliče režimů si můžete vybrat požadovaný režim snímání.

Dostupné funkce

(Režim Automatika):
Umožňuje fotografovat jakýkoli objekt za jakýchkoli podmínek s dobrými výsledky nastavením hodnot, které přístroj určil jako vhodné.

(Program auto):
Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony (hodnota F)) nastavenou automaticky. Můžete také vybrat různá nastavení pomocí menu.

(Priorita clony):
Umožňuje nastavit clonu a snímat, když chcete rozmazat pozadí atd.

(Priorita závěrky):
Umožňuje snímat rychle se pohybující objekty atd. s ručním nastavením rychlosti závěrky.

(Ruční expozice):
Umožňuje fotografovat statické snímky s požadovanou expozicí nastavením expozice (rychlosti závěrky a hodnoty clony (hodnota F)).

MR (Vyvolat paměť):
Umožňuje pořídit snímek po vyvolání často používaných režimů nebo předem registrovaných číselných nastavení.

(Video):
Umožňuje změnit nastavení pro nahrávání videa.

(Vys. sním. frekvence):
Umožňuje snímat zpomalená videa. Pro snímání zpomaleného videa s hladkým průběhem vyberte snímkovou frekvenci vyšší než je snímková frekvence přehrávání.

(Plynulé panoráma):
Umožňuje pořídit panoramatický snímek skládáním snímků.

SCN (Volba scény):
Umožňuje snímat s přednastavenými nastaveními podle scény.