Bekapcsolás

  1. Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelző be nem kapcsol.

Tipp

  • A diktafon Auto Power Off funkciója alapértelmezésben „10min” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 10 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.