Mappa törlése

Kiválaszthat egy mappát, és törölheti.

 1. Válassza a „ Music” vagy „ Recorded Files” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a gombot.
 2. A vagy megnyomásával válassza ki a „Folders” elemet és az adattárolót, majd nyomja meg a gombot.
 3. Nyomja meg a vagy gombot a kívánt mappa kiválasztásához.
 4. Válassza a „Delete Folder” lehetőséget az OPTION menüben, majd nyomja meg a gombot.

  Delete Folder?” jelenik meg a kijelzőn.

 5. A vagy gombbal válassza ki a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

  A kiválasztott mappa törlődik.

Ha a kiválasztott mappa fájlokat tartalmaz, megjelenik a „Delete All Files in This Folder?” üzenet. A vagy megnyomásával válassza ki a „Yes” elemet, majd a megnyomásával törölje a mappát és a benne lévő fájlokat. Ha a kiválasztott mappa alárendelt mappákat tartalmaz, az almappákat és a bennük lévő fájlokat nem törölheti.

Megjegyzés

 • Ha a kiválasztott mappa védett fájlokat tartalmaz, a törlési kísérlet csak a nem védett fájlokat törli, a mappát és a védett fájlokat meghagyja. Először oldja fel az ilyen fájlok védelmét, majd azután törölje a fájlt. A fájlok védelméről a Fájl védelme részben talál utasításokat.

Tipp

 • A törlési művelet visszavonásához válassza a „No” elemet a 5. lépésben, majd nyomja meg a gombot.

 • Ha törli az aktuális adattároló célmappáját, a kijelzőn megjelenik a „Switch Recording Folder” üzenet, és a „FOLDER01” (alapértelmezett célmappa) lesz kijelölve, mint az adattároló új célmappája.

 • Ha törli az adattároló összes célmappáját, a kijelzőn megjelenik a „No Folders - Creating New Recording Folder” üzenet, és automatikusan létrejön a „FOLDER01” mappa.