A diktafon nem kapcsolható be, vagy a gombok megnyomása hatástalan.

  • Az elemek energiája fogy. Cserélje ki újakra.

  • Ügyeljen arra, hogy az elemek megfelelő polaritással legyenek behelyezve.

  • A diktafon ki van kapcsolva.

    Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelző be nem kapcsol.

  • A diktafon HOLD állapotban van.

    Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a középső ponthoz.