Kikapcsolás

  1. Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Power Off” üzenet.

Megjegyzés

  • Az elemek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a tápellátást.

Tipp

  • A diktafon Auto Power Off funkciója alapértelmezésben „10min” értékre van állítva, hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával. Ha a diktafont 10 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.