A diktafont nem lehet kikapcsolni.

  • Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót „POWER” állásba, és tartsa ott, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Power Off” üzenet.