Bemenő hang hangereje által indított automatikus rögzítés – a VOR funkció

A diktafont beállíthatja úgy, hogy automatikusan elinduljon, ha a bemenő hang hangereje elér egy előre meghatározott értéket, és szünetel, ha a hangerő az adott szint alá csökken.

 1. Válassza a „ Settings” - „Recording Settings” - „VOR” lehetőséget a HOME menüben, majd nyomja meg a gombot.

 2. A vagy gombbal válassza ki a „ON” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
  A „VOR” alapértelmezett beállítása „OFF”.
 3. Nyomja meg a REC/PAUSE gombot.

  jelenik meg a kijelzőn.

Ha a bemenő hang hangereje az előre meghatározott szint alá csökken, megjelenik egy villogó jel, és a rögzítés szünetel. Ha a hangerő újra eléri az adott szintet, a rögzítés újraindul.

Megjegyzés

 • A VOR funkcióra a környező hangok vannak hatással. Állítsa be a beépített mikrofonok érzékenységi szintjét a környező hangviszonyoknak megfelelően. A mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztásáról lásd A beépített mikrofonok érzékenységi szintjének a kiválasztása (Built-In Mic Sensitivity) részt.

  Ha a kiválasztott érzékenységi szint nem az elvárásoknak megfelelően működik, vagy ha fontos felvételt kíván készíteni, kövesse a fenti lépéseket, és állítsa a „VOR” funkciót „OFF” értékre.

Tipp

 • A VOR funkció beállítási folyamatának a visszavonásához állítsa a „VOR” beállítást „OFF” értékre a 2. lépésben.