Egy fájl szegmensének a meghatározása ismételt lejátszáshoz (A-B szakaszismétlés)

Meghatározhatja az ismételten lejátszandó szakasz A kezdőpontját és a B végpontját a fájlon belül.

  1. Amikor a lejátszás készenléti módban vagy folyamatban van, a A-B gomb megnyomásával határozza meg az A kezdőpontot.
    Megjelenik az „A-B B?” üzenet.
  2. Nyomja meg újra az A-B gombot a B befejező pont beállításához.
    Megjelenik a „ A-B” jelzés, és a készülék ismételve lejátssza a beállított szakaszt.

Megjegyzés

  • Ha megadja az A kezdőpontot, majd B végpontként ugyanazt a pontot adja meg, miközben a lejátszás készenléti módban van, a megadott A kezdőpont törlődik.
  • A lejátszás ismétlése nem kapcsolható be a gomb lenyomva tartásával, amíg az A-B szakaszismétlés aktív.

Tipp

  • Az A-B szakaszismétlés funkció kikapcsolásához és a normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg újra a A-B gombot.

  • Az A-B ismételt lejátszás funkcióhoz meghatározott szakasz módosításához állítsa vissza a normál lejátszást, majd ismételje meg újra az 1. – 2. lépést.