Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)