Asocierea și conectarea cu un computer (Windows 8.1)

Operațiunea de a înregistra dispozitivul la care doriți să vă conectați se numește asociere. Mai întâi asociați un dispozitiv pentru a-l utiliza pentru prima dată împreună cu setul de căști.

Înainte de utilizare asigurați-vă de următoarele:

 • Computerul are o funcție Bluetooth care acceptă conexiuni de redare a muzicii (A2DP).
 • Computerul este amplasat la maximum 1 m de setul de căști.
 • Setul de căști este suficient încărcat.
 • Instrucțiunile de utilizare a computerului sunt la îndemână.
 • În funcție de computerul utilizat, este posibil să fie necesară pornirea adaptorului Bluetooth încorporat. Dacă nu știți să porniți adaptorul Bluetooth sau nu sunteți sigur dacă computerul are un adaptor Bluetooth încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu computerul.
 1. Scoateți ambele unități ale setului de căști din husa pentru încărcare.

  Setul de căști pornește automat. Asigurați-vă că indicatorii (albastru) se aprinde intermitent.

 2. Intrați în modul de asociere de pe acest set de căști.

  Când asociați setul de căști cu un dispozitiv pentru prima dată după achiziționare sau inițializare (dacă setul de căști nu are informații despre asociere), acesta intră automat în modul de asociere dacă îl scoateți din husa pentru încărcare. În acest caz, puneți setul de căști pe urechi și continuați la pasul 3.

  Când asociați un alt dispozitiv (dacă setul de căști are informații despre asociere pentru alte dispozitive), introduceți unitățile setului de căști în urechi, iar apoi țineți degetele pe senzorii tactili ai ambelor unități, stânga și dreapta, timp de aproximativ 7 secunde.

  Când setul de căști este purtat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth) din unitatea stângă.

 3. Scoateți computerul din modul de așteptare (repaus) sau din modul de hibernare.
 4. Înregistrați setul de căști utilizând computerul.
  1. Mișcați cursorul mouse-ului în colțul din dreapta-sus al ecranului (dacă utilizați un panou tactil, trageți din marginea dreapta a ecranului) și apoi selectați [Settings] din bara de butoane.

  2. Selectați [Change PC Settings] din butonul [Settings].

  3. Selectați [PC and devices] din ecranul [PC Settings].

  4. Selectați [Bluetooth].

  5. Selectați [WF-SP800N] și apoi selectați [Pair].

  Dacă vi se cere cheia de acces (*), introduceți „0000”.

  Setul de căști și computerul sunt asociate și conectate.

  Când setul de căști este purtat, veți auzi ghidarea vocală „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat) din unitatea stângă.

  Dacă nu sunt conectate, consultați secțiunea „Conectarea cu un computer asociat (Windows 8.1)”.

  Dacă [WF-SP800N] nu apare pe ecranul computerului, încercați din nou de la începutul pasului 4.

  *Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

Sugestie

Notă

 • La asocierea unui dispozitiv, se afișează [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] sau ambele pe dispozitivul care se conectează. Când sunt afișate ambele sau când este afișat [WF-SP800N], selectați [WF-SP800N]; când este afișat [LE_WF-SP800N], selectați [LE_WF-SP800N].
 • Dacă nu se realizează asocierea în decurs de 5 minute, modul de asociere este anulat. În acest caz, așezați setul de căști în husa pentru încărcare și porniți operațiunea din nou de la pasul 1.
 • După ce dispozitivele Bluetooth sunt asociate, nu este nevoie să efectuați din nou asocierea, decât în următoarele cazuri:
  • Informațiile de asociere au fost șterse după o reparație etc.
  • La conectarea unui al 9-lea dispozitiv.
   Setul de căști poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce au fost deja asociate 8 dispozitive, informațiile de înregistrare a dispozitivului asociat cu data de conectare cea mai veche sunt suprascrise cu informațiile pentru noul dispozitiv.
  • Când informațiile de asociere pentru setul de căști au fost șterse din dispozitivul Bluetooth.
  • Când setul de căști este inițializat.
   Toate informațiile de asociere sunt șterse. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale setului de căști din dispozitiv, apoi asociați-le din nou.
 • Setul de căști poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică de la un singur dispozitiv asociat odată.