Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ekran za samodijagnozu

Ako se na LCD monitoru prikazuju indikatori, proverite sledeće. Ako se problem i dalje javlja iako ste pokušali da ga otklonite nekoliko puta, kontaktirajte svog Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis. U tom slučaju, prilikom kontakta im saopštite sve brojeve koda greške koji počinju slovom C ili E.

Možda ćete začuti melodiju kada se na LCD monitoru prikaže važan indikator upozorenja.

C:(ili E:): (Ekran za samodijagnozu)

C:04:

Ne koristite naznačeni komplet baterija. Obavezno koristite naznačeni komplet baterija.

Čvrsto povežite adapter za naizmeničnu struju i USB kabl.

C:06:

Temperatura kompleta baterija je visoka. Zamenite komplet baterija ili ga stavite na hladno mesto.

C:13: / C:32:

Uklonite izvor napajanja. Ponovo ga priključite i počnite da koristite ovaj proizvod.

E::

Pratite korake počev od 2 u odeljku „Ako imate problema“.

(Upozorenje o nivou baterije)

Komplet baterija je skoro ispražnjen.

U zavisnosti od radnog okruženja ili stanja baterije, može da treperi čak i ako je preostalo oko 20 minuta napajanja.

(Indikator upozorenja koji se odnosi na temperaturu kompleta baterija)

Temperatura kompleta baterija je visoka. Zamenite komplet baterija ili ga stavite na hladno mesto.

(Indikator upozorenja koji se odnosi na memorijsku karticu)

Sporo treperenje

Ponestaje slobodnog prostora za snimanje slika.

Memorijska kartica nije umetnuta.

Brzo treperenje

Nema dovoljno slobodnog mesta za snimanje slika. Nakon skladištenja slika na druge medije, izbrišite nepotrebne slike ili formatirajte memorijsku karticu.

Datoteka baze podataka slika je možda oštećena. Proverite datoteku baze podataka birajući - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] – medijum za snimanje.

Memorijska kartica je oštećena.

(Indikatori upozorenja koji se odnose na formatiranje memorijske kartice)

Memorijska kartica je oštećena.

Memorijska kartica nije pravilno formatirana.

(Indikator upozorenja koji se odnosi na nekompatibilnu memorijsku karticu)

Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.

(Indikator upozorenja koji se odnosi na zaštitu od pisanja na memorijskoj kartici)

Memorijska kartica je zaštićena od pisanja.

Pristup memorijskoj kartici je ograničen na drugi uređaj.

(Indikator upozorenja koji se odnosi na spoljni uređaj)

Datoteka baze podataka slika je možda oštećena. Proverite datoteku baze podataka birajući - [Setup] - [Media Settings] - [Repair Img. DB F.] – medijum za snimanje.

Spoljni uređaj je oštećen.

(Indikator upozorenja koji se odnosi na formatiranje spoljnog uređaja)

Spoljni uređaj je oštećen.

Spoljni uređaj nije pravilno formatiran.

(Indikator upozorenja koji se odnosi na upozorenje o podrhtavanju kamere)

Ovaj proizvod je nestabilan, tako da lako dolazi do podrhtavanja kamere. Držite ovaj proizvod čvrsto sa obe ruke i snimite sliku. Međutim, imajte u vidu to da indikator upozorenja o podrhtavanju kamere ne nestaje.

(Indikator upozorenja koji se odnosi na snimanje fotografija)

Medijum za snimanje je pun.

Nije moguće snimati fotografije u toku obrađivanja. Sačekajte malo, a zatim snimajte.

U toku snimanja filma ne možete da snimate fotografije u sledećim situacijama:

  • Kada je režim [REC Mode] postavljen na [Highest Quality ]
  • Kada je režim [Frame Rate] postavljen na [60p] (modeli sa NTSC sistemom boja) ili [50p] (modeli sa PAL sistemom boja)
  • Kada je izabrana neka stavka funkcije [Picture Effect]
  • Kada je funkcija [SteadyShot] postavljena na [Intelligent Active]