Delarnas namn

Enhetens delar

 1. Vindskydd

 2. Mikrofonhållare

 3. Mikrofon

 4. Låsratt

 5. Multi-gränssnittsfot

  OBS!

  • Vidrör inte kontakten på multi-gränssnittsfoten med bara händer.
 6. Kontaktskydd

Omkopplare och reglage

 1. ATT (INPUT1)-omkopplare

  Välj den nominella ingångsnivån för INPUT1-jacket. Denna omkopplarinställning är aktiv när INPUT1 (LINE/MICMIC+48V)-omkopplaren är inställd på ”MIC” eller ”MIC+48V”.

 2. INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplare

  Välj det alternativ som passar enheten ansluten till INPUT1-jacket.

 3. ATT (INPUT2)-omkopplare

  Välj den nominella ingångsnivån för INPUT2-jacket. Denna omkopplarinställning är aktiv när INPUT2 (LINE/MICMIC+48V)-omkopplaren är inställd på ”MIC” eller ”MIC+48V”.

 4. INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplare

  Välj det alternativ som passar enheten ansluten till INPUT2-jacket.

 5. LOW CUT (INPUT1)-omkopplare

  Använd den här omkopplaren för att minimera oönskade störande ljud genom att dämpa lågfrekventa komponenter i ingångsljudet från INPUT1-jacket.

 6. AUTO/MAN (INPUT3)-omkopplare

  Välj metod (Auto/Manuell) för att justera volymnivån för ingångsljudet från INPUT3-jacket.

 7. AUTO/MAN (INPUT1)-omkopplare

  Välj metod (Auto/Manuell) för att justera volymnivån för ingångsljudet från INPUT1-jacket.

 8. AUDIO LEVEL (INPUT1)-reglage

  Justera inspelningsvolymnivån för ingångsljudet från INPUT1-jacket.

 9. AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-omkopplare

  Välj metod (Auto/Manuell/Länk till INPUT1) för att justera volymnivån för ingångsljudet från INPUT2-jacket.

 10. AUDIO LEVEL (INPUT2)-reglage

  Justera inspelningsvolymnivån för ingångsljudet från INPUT2-jacket.

 11. LOW CUT (INPUT2)-omkopplare

  Använd den här omkopplaren för att minimera oönskade störande ljud genom att dämpa lågfrekventa komponenter i ingångsljudet från INPUT2-jacket.

 12. AUDIO LEVEL (INPUT3)-reglage

  Justera inspelningsvolymnivån för ingångsljudet från INPUT3-jacket.

 13. DIGITAL/ANALOG-omkopplare

  Välj digital eller analog ingångstyp.

  Om din kamera är kompatibel med det digitala ljudgränssnittet för multi-gränssnittsskon, ställ in omkopplaren på ”DIGITAL”.

  Detta medger att enheten och den monterade kameran kan kommunicera med varandra med digitala signaler och att ljudinspelningen får minimalt med störningar.

 14. INPUT SELECT-omkopplare

  Välj ljudingång för inspelning av ljud till kanalerna på den monterade kameran.

Portar och jack

 1. Frigöringsspak

 2. Mikro-USB-port

 3. Kabelhållare

 4. INPUT3-jack (Stereo minijack, kompatibelt med plug-in-strömkälla)

 5. INPUT2-jack (3-stifts XLR/TRS, hontyp, kompatibelt med fantommatning)

 6. INPUT1-jack (3-stifts XLR/TRS, hontyp, kompatibelt med fantommatning)