Använda en enhet som till exempel en extern ljudenhet

Använd någon annan mikrofon än den medföljande eller en extern ljudenhet, som till exempel en ljudmixer, för inspelning.

OBS!

 • Innan du ansluter/kopplar bort en enhet till/från INPUT1- eller INPUT2-jacket, se till att ställa in INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren på någon annan position än ”MIC+48V”. Medan omkopplaren är inställd på ”MIC+48V”, kan anslutning/bortkoppling av kabeln från enheten orsaka ett högt ljud eller funktionsfel i enheten.

 1. Anslut önskad enhet till INPUT1-, INPUT2- eller INPUT3-jacket på XLR-adaptern.

  När du använder antingen INPUT1- eller INPUT2-jacket, anslut enheten till INPUT1-jacket.

  När du ansluter enheten till INPUT3-jacket, gå vidare till steg .

 2. Välj en ljudingångskälla.

  Beroende på enheten som ansluts till INPUT1- eller INPUT2-jacket, ställ in INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren enligt följande:

  • LINE (Nominell ingångsnivå vid +4 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)): En extern ljudenhet (t.ex. en ljudmixer)

  • MIC: En dynamisk mikrofon eller en mikrofon med inbyggt batteri

  • MIC+48V: En mikrofon kompatibel med +48V-matning (fantommatning)

 3. Med INPUT SELECT-omkopplaren, välj ljudingång för inspelning av ljud till kanalerna på den monterade kameran.

  Välj ljudingången på enheten (INPUT1, INPUT2 eller INPUT3) genom vilken ljud spelas in till kanalerna på kameran.

  För närmare information, se ”Välja ljudingång för inspelning av ljud till kanalerna på kameran.”

 4. När enheten ansluts till INPUT1- eller INPUT2-jacket, ställ in den nominella ingångsnivån för mikrofonen.

  När INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren är inställd på antingen ”MIC” eller ”MIC+48V”, kan du ställa in den nominella ingångsnivån med ATT (INPUT1)- eller ATT (INPUT2)-omkopplaren. Välj den nivå som lämpar sig för känsligheten för den anslutna mikrofonen eller för volymnivån på ingångsljudet.

  • 0dB: Nominell ingångsnivå vid -60 dBu

   Lämpligt för inspelning med lågkänslig mikrofon medan ljud förstärks.

  • 10dB: Nominell ingångsnivå vid -50 dBu

   Rekommenderad ingångsnivå för den medföljande mikrofonen.

  • 20dB: Nominell ingångsnivå vid -40 dBu

   Lämpligt för inspelning med högkänslig mikrofon medan ljudvolymen hålls låg.

 5. Justera inspelningsvolymnivån.

  För detaljerade instruktioner om justering, se ”Justera inspelningsvolymnivån”.

OBS!

 • När INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren är inställd på ”LINE”, är den nominella ingångsnivån låst vid +4 dBu. Den nominella ingångsnivån ändras inte beroende på ATT-omkopplarinställningen.

Tips

 • Om bruset från jacken utan någon enhet ansluten är störande, ställ in INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplaren på ”LINE”.