Justera inspelningsvolymnivån

Justera inspelningsvolymnivån för ingångsljudet från INPUT1-, INPUT2- eller INPUT3-jacket.

OBS!

  • Medan enheten är monterad på en kamera, går det inte att justera inspelningsvolymnivån på kameran.

  1. Ställ in AUTO/MAN(/LINK)-omkopplaren för ljudingången (INPUT1/INPUT2/INPUT3) på ”MAN”.

  2. Vrid på AUDIO LEVEL-reglaget för att justera volymen till lämplig nivå.

    Kontrollera att volymen ligger på lämplig nivå genom att avlyssna ljudinspelningsvolymen med anslutna hörlurar eller genom att övervaka volymnivåmätaren på den monterade kameran.

För automatisk justering av inspelningsvolymnivån

Ställ in AUTO/MAN(/LINK)-omkopplaren på ”AUTO”.

Om ingångsljudet är högt, kommer inspelningsvolymnivån att sänkas automatiskt för att undvika ljudförvrängning.

Tips

  • För att synkronisera inspelningsvolymnivån för ingångsljudet från INPUT2-jacket automatiskt till INPUT1-jacket, ställ in AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-omkopplaren på ”LINK”. Denna synkronisering är mycket praktisk för att ta emot ljud genom INPUT1- och INPUT2-jacken och spela in ljudet i stereo.

    Om du ställer in AUTO/MAN (INPUT1)-omkopplaren på ”MAN” och AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-omkopplaren på ”LINK” inaktiveras AUDIO LEVEL-reglaget för INPUT2-jacket. Då kan du justera båda av inspelningsvolymnivåerna för ingångsljudet från INPUT1- och INPUT2-jacket samtidigt med AUDIO LEVEL-reglaget för INPUT1-jacket.